Čo je Guerrilla marketing a aké má využitie?

Dnes už pod pojmom reklama rozumieme oveľa viac, než len letáky v schránke alebo billboardy popri cestách. Sú tu nové zdroje informácií a technické vymoženosti, ktoré nám menia predstavu o reklame. S tým prichádza aj veľká konkurencia, pretože v dnešnej dobe si môžete cez internet objednať takmer čokoľvek z akéhokoľvek kúta sveta. Dnes sa zameriame […]

Čo je Guerrilla marketing a aké má využitie? Read More »